Navigatie en instructie

  • Leerlingen zullen weinig moeite hebben hun weg in de website te vinden. Zij kennen de symbolen en hun betekenis in websites. Het is dan ook zaak hen niet onnodig “te vervelen” met instructies hierover. Wel is het belangrijk dat een leerling met een duidelijke opdracht “op onderzoek” wordt gestuurd en ook de verwerkingsvorm en evt. beoordeling duidelijk geformuleerd zijn.
  • De gids (in de persoon van een bioloog) staat op de dijk in het hoofdpanorama en stuurt je met algemene instructies en opdrachten op pad in Wadden en Water.
  • Een navigatiehulpmiddel is de PDA (Personal Digital Assistant) die je kunt raadplegen. Hierin houd je bij waar je naar toe kunt gaan, welke onderwerpen bekeken kunnen worden en  welke jij al bekeken hebt. Per sessie moet je uitprinten waar je al geweest bent.