(Onderwijs)mogelijkheden

De thema’s en onderwerpen die door middel van 45 filmpjes in beeld en geluid naar voren worden gebracht, zijn:

1. plant: blaaswier, duindoorn, es, helmgras, kalmoes, riet, zeeaster, zeekraal

2. dier: aalscholver, noordzeegarnaal, paling, mossel, muskusrat, schaap, schol, scholekster, wadpier, zeehond,, zeepok

3. mens: vóór 1000, van 1000 tot 2000, nu

4. water: drinkwater, getijden, stormvloed, vervuiling, waterhuishouding, zeespiegel

5. energie: bio- , wind- en zonne-energie

6. economie: aardgas, eemsmond, hanze, kleine kernen, landbouw, visserij

7. toerisme: wad, kust, achterland, eilanden

8. toekomst: wad, toerisme, bewoners

De filmpjes zijn los van elkaar te bekijken en te beluisteren.

 

De virtuele leeromgeving in de vorm van een Adventure richt zich allereerst op onderwijs waarin vakken zijn geïntegreerd in thema- of leergebieden. Zij biedt nl. vanuit een 8-tal thema’s informatie over wat en de waddenkust in Duitsland en Nederland en de betekenis daarvan voor onze leefomgeving.

 

De website kan op meerdere manieren in het onderwijs worden ingezet. Enkele mogelijkheden worden genoemd en hieronder zijn een aantal concrete opdrachten klaargezet.

Aanbevolen wordt een ‘lesbrief’ o.i.d. op te stellen waarin passend bij de eigen onderwijsvorm een algemene doelstelling en opdracht / kader wordt geformuleerd. Vergeet niet hierin ook de verwerkingsvorm en evt. beoordeling te vermelden.