Doelstelling

  • Leerlingen en andere belangstellenden in staat stellen kennis te nemen van informatie en bronnen op het gebied van water en de waddenkust via de website.
  • Leerlingen vertrouwd maken met het gebruik van nieuwe mediatoepassingen in het onderwijs en het stimuleren van zelfstandig leren en afstandsleren = e-learning door middel van het aanbieden van een virtuele leeromgeving.
  • Docenten ondersteunen in het proces van didactische vernieuwing en de inzet van nieuwe media in het onderwijs.
  • De samenwerking tussen bibliotheken, onderwijs en organisaties op het terrein van water, waterhuishouding, wadden en natuurbehoud versterken.
De achterliggende gedachten zijn:
  • Leerlingen stimuleren tot sociale activering zoals het bezoeken van organisaties, instellingen en bibliotheken en contacten leggen met leerlingen in het buurland.
  • Bevorderen van mobiliteit tussen de bevolking in de regio.
  • Uitwisseling van curricula tussen scholen.