Inleiding

De Waddenzee en het achterliggende Waddenkustgebied vormen een bijzondere, maar ook kwetsbare omgeving. Het Waddenkust en Waterproject wil de bescherming en de waarde van dit natuurlijke milieu onder de aandacht van scholieren (VMBO – HAVO en VWO) brengen. Daarnaast is de informatie voor alle andere belangstellenden beschikbaar.

Voor de scholieren is een virtuele leeromgeving rond acht thema’s ontwikkeld. Bij elk thema staat in de uitwerking het onderwijskundige aspect centraal en worden meerdere onderwerpen nader uitgediept.

De virtuele leeromgeving krijgt meerwaarde als interactief ontdekkingsspel, (“Adventure”): een voor scholieren een aantrekkelijke vorm om te leren én te ontdekken.

De ingebouwde bibliotheekomgeving stelt de scholieren en andere belangstellenden in staat om aanvullende, verdiepende informatie te vinden over de thema’s en daarin uitgewerkte onderwerpen. nbsp;

De virtuele leeromgeving en de bibliotheekomgeving vormen tezamen de website Wadden en Water: www.waddenenwater.eu De URL van de Duitse variant is: www.marschundwasser.eu

Het project en de website is in verschillende opzichten grensoverschrijdend: er is aan samengewerkt door onderwijsinstellingen, bibliotheken, milieu- en natuurorganisaties in zowel Duitsland als Nederland.